O właścicielu

Nazywam się Włodzimierz Zając. Jestem legislatorem.

Kancelarię legislacyjną WZ założyłem mając nadzieję, że doświadczenie i wiedza, które posiadłem w mojej dotychczasowej praktyce legislacyjnej, pozwolą na stworzenie oferty, jakiej na rynku usług prawniczych prawie nie ma, a jeśli już, to rzadko prezentują ją legislatorzy praktycy. Liczę także, że moja pasja dla legislacji będzie się realizowała w różnych formach szkoleniowych i edukacyjnych, które mogą wymiernie podnieść u moich klientów jakość procesu legislacyjnego i jego efektów – aktów normatywnych.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w zakresie szkoleń i edukacji

Przeprowadziłem dziesiątki szkoleń, w setkach godzin. Sporządziłem tysiące slajdów do prezentacji.