O właścicielu

Nazywam się Włodzimierz Zając. Jestem legislatorem.

Kancelarię legislacyjną WZ założyłem mając nadzieję, że doświadczenie i wiedza, które posiadłem w mojej praktyce legislacyjnej, pozwolą na stworzenie oferty, jakiej na rynku usług prawniczych prawie nie było, a jeśli już, to rzadko prezentowali ją legislatorzy praktycy. Moja pasja dla legislacji realizuje się w różnych formach doradczych, szkoleniowych i edukacyjnych, które – co potwierdzają ankiety szkoleniowe i referencje – wymiernie podnoszą u moich klientów jakość procesu legislacyjnego i jego efektów – aktów normatywnych.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w zakresie szkoleń i edukacji