Usługi legislacyjne

Kancelaria legislacyjna WZ świadczy usługi legislacyjne w pełnym zakresie związanym z procesem stanowienia prawa, od etapu projektowania poprzez procedowanie, aż do oceny zgodności obowiązującego aktu normatywnego z prawem.

Oferta dotyczy w szczególności:

Zakres usługi i warunki wynagrodzenia ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb zamawiającego i nakładu pracy Kancelarii. Ceny zaczynają się od 200 zł netto za stronę projektu aktu normatywnego.

Uwaga: Kancelaria nie świadczy usług w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.