Usługi szkoleniowe

Szkolenia zamknięte dla szerokiego zakresu odbiorców: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych

OPINIE O SZKOLENIACH Z LISTÓW REFERENCYJNYCH

PRZYKŁADOWE PRZEPROWADZONE SZKOLENIA

Szkolenia dla małych grup, w salach Zamawiającego lub wynajmowanych w dogodnych lokalizacjach i dowolnym standardzie z cateringiem lub bez.

UWAGA: możliwość przeprowadzenia większości szkoleń metodą online.

Dowolne szkolenie jednodniowe Kancelarii legislacyjnej WZ już od 2000 złotych netto dla grupy do 10 osób

LEGISLACJA DLA POCZĄTKUJĄCYCHLEGISLACJA DLA ZAAWANSOWANYCHLEGISLACJA SAMORZĄDOWA
Legislacja dla nieprawnikówZasady i techniki nowelizowania aktów normatywnych (uchylanie, dodawanie, nadawanie nowego brzmienia – wzorce, schematy, szablony w przykładach typowych i nietypowych)Redagowanie projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez organy i jednostki budżetowe samorządu województwa
„Zasady techniki prawodawczej” dla niezaawansowanychKreowanie, przekształcanie, likwidacja i znoszenie organów i instytucji – praktyczne aspekty formułowania przepisów ustrojowych i dostosowującychRedagowanie tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego wymogi ustawowe i praktyka
Akty prawa wewnętrznego dla każdegoPrzepisy przejściowe – zasady intertemporalne i techniki prawodawcze w ustawach i rozporządzeniachABC legislacji samorządowej, czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien
Rządowy i parlamentarny proces legislacyjny w pigułce – uczestnicy, etapy, wymogi formalne i praktykaPrzepisy końcowe – proste formuły redakcyjne i trudne wyjątkiObywatelska inicjatywa uchwałodawcza – uwarunkowania prawne, dokumenty i procedury w praktyce legislacji samorządowej
Upoważnienia ustawowe w praktyce legislacyjnej