Opinie o szkoleniach z listów referencyjnych

Cele szkolenia były jasno określone, a jego metody i środki dydaktyczne oraz przygotowane materiały szkoleniowe pomogły w ich osiągnięciu. Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników. Kompetencje wykładowcy były adekwatne do stawianych wymagań, a jego postawa charakteryzowała się profesjonalizmem i zaangażowaniem. (listopad 2019)


Uczestnicy szkolenia mieli okazję skorzystać z wiedzy i doświadczenia – Pana Włodzimierza Zająca, którego przygotowanie merytoryczne oraz sposób prowadzania zajęć oceniono bardzo wysoko. (październik 2019)


Pan Włodzimierz Zając wyzkazał się znajomością omawianych tematów, zaangażowaniem w przeprowadzeniu zajęć oraz umiejętnością aktywizowania uczestników. (grudzień 2017)


Szkolenie zostało dobrze ocenione przez uczestników pod kątem merytorycznym, średnia ocen w tej kategorii wyniosła 4.95 w skali od 1 do 5. (październik 2017)


Szkolenia zostały wykonane należycie, zgodnie z naszymi założeniami i oczekiwaniami. Firma wywiązała się ze wszystkich zobowiązań rzetelnie  i terminowo. Cele szkoleniowe zostały zrealizowane. Szkolenia były wysoko oceniane przez uczestników, którzy dzięki  udziałowi  w nich nabyli nową wiedzę i umiejętności. (październik 2017)


Otwarta i empatyczna osobowość trenera w połączeniu z realizowaną tematyką szkolenia zaowocowały doskonałym efektem szkolenia, co zostało udokumentowane w ankietach post-szkoleniowych. (maj 2017)